UBYT
 Facts & Figures
 Impact Factor: 0.614
 Issues Per Year: 4
 ©Thomson Reuters Journal
 Citation Reports 2015
 
Search Ekoloji.com.tr
Page displays (as of June 1st 2013)


AMAÇ VE KAPSAM


Ekoloji, çevre ile ilgili yapılan araştırmaların yayınlandığı, 1991 yılından beri yılda dört defa basılan uluslararası hakemli bir dergidir.

Ekoloji’de, çevre ile ilgili disiplinlere ait sadece İngilizce orijinal araştırma makaleleri yayınlanır. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın Doçentlik Sınavıyla ilgili Anahtar Sözcükler ve Kodlar Tablosu’nda yer alan aşağıdaki bilim dalları Ekoloji’nin kapsamı içindedir.

 

1.009 Ayırma İşlemleri (Çevre Teknolojileri ile ilgili)

1.023 Biyoteknoloji (Çevre)

1.027 Çevre Sistemleri ve Modelleme

1.032 Ekoloji

1.037 Endüstriyel Mikrobiyoloji (Çevre)

1.054 Hava Kirliliği ve Kontrolü

1.074 Katı ve Tehlikeli Atıklar

1.126 Su Kirliliği ve Kontrolü

1.133 Toprak Kirliliği ve Kontrolü

5.042 Toprak Ekolojisi

 

Bu dallar dışında çevre ve ekoloji ile doğrudan ilişkisi olan makaleler, Ekoloji Yayın Kurulu’nun uygun bulması halinde değerlendirmeye alınabilir. Social Sciences Citation Index kapsamına giren sosyal bilimler alanındaki makaleler kabul edilmez. Yayınlanmada temel esaslar, bilimsel yeterlilik ile ekolojik/çevresel önemdir.

 


Kapat..

AIM & SCOPE


Ekoloji
is an international journal that focuses on papers that report results from original research on all disciplines engaged in the field of environmental research. We welcome articles that cover the entire spectrum of environmental problems and environmental pollutants, whether chemical, biological or physical. Its coverage extends to all environmentally related issues: air
and water pollution, solid waste, noise, recycling, natural resources, ecology and environmental protection. It includes articles on basic and applied environmental pollution research, including environmental engineering and environmental health. All types of pollution are covered, including atmospheric pollutants, detergents, fertilizers, industrial effluents, metals, mining wastes, oil, pesticides, plastics, radioactive materials and sewage. It also includes research papers on ecological and environmental issues such as climate change, biodiversity. The primary criteria for publication are scientific quality and ecological/environmental significance.

 

The journal will be read and contributed to by biologists, applied ecologists, environmental scientists, natural resource specialists, environmental engineers, environmental health specialists, agro-ecologists, veterinaries, agricultural engineers, landscape planners and designers. The journal welcomes full "research papers" and short "research notes", only in the English language.


© Copyright Ekoloji